การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ

เป็นวิธีที่ช่วยเลือกวิธีการรักษาที่จะให้ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยวิเคราะห์จากข้อมูลด้านพันธุกรรมมะเร็งและอณูวิทยาของผู้ป่วย

precision-medicine.jpg

การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะในการรักษามะเร็งคืออะไร

โดยทั่วไปการรักษามะเร็งจะใช้ข้อมูลสถิติในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา แต่การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะจะใช้คุณลักษณะจำเพาะของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณลักษณะทางพันธุกรรม สารเร่งการเจริญเติบโตและความไวต่อฮอร์โมนหรือสารบ่งชี้ที่ผิว การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาที่แม่นยำและจำเพาะต่อผู้ป่วยแต่ละรายโดยใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งของผู้ป่วยอย่างละเอียด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเลือกวิธีการรักษาที่น่าจะเหมาะกับผู้ป่วยได้มากที่สุดโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยเอง

การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะที่เอสเพอรานซ์

ที่เอสเพอรานซ์ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจด้วยการวิเคราะห์หาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่และด้วยเครื่องมือวินิจฉัยอื่นๆที่ใช้กันในปัจจุบันเช่น การถ่ายภาพ การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ การตรวจทางเนื้อเยื่อวิทยา และการตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะเป็นมากกว่าการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชนิดของมะเร็งเพราะจะศึกษาลึกลงไปถึงคุณลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างของเซลล์มะเร็ง ซึ่งรวมไปถึงคุณลักษณะทางรหัสพันธุกรรม ความไวของวิถีการถ่ายทอดสัญญาณ เช่น ฮอร์โมน สารเร่งการเจริญเติบโตและสารบ่งชี้ที่ผิว โดยอาจมีการตัดเนื้อเยื่ออ่อนไปตรวจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งจะตัดเนื้อเยื่อตัวอย่างจากมะเร็ง และตรวจเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็ง ซึ่งเป็นทางเลือกที่รุกล้ำร่างกายน้อยกว่าวิธีอื่นๆและสามารถใช้สำหรับการป้องกันมะเร็งและการตรวจติดตามการรักษามะเร็งได้ด้วย เนื้อเยื่อตัวอย่างจะถูกนำไปใส่ในเครื่องที่เรียกว่าเครื่องหาลำดับเบสดีเอ็นเอซึ่งจะตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของมะเร็ง การดำเนินของโรค และการกดภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง เราจะนำเสนอการรักษาแบบผสมผสานที่เหมาะกับผู้ป่วยโดยเฉพาะ เช่น เคมีบำบัดเพื่อทำลายเซลล์ เคมีบำบัดด้วยยาปริมาณต่ำ หรือภูมิคุ้มกันบำบัด หากต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยเราจะส่งท่านต่อไปยังศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

 

ข้อมูลความไวต่อยา

เพื่อสร้างข้อมูลความไวต่อยาของเซลล์มะเร็งของผู้ป่วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งจะนำตัวอย่างเซลล์มะเร็งออกมาและทดสอบกับยาบางตัวเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของยาเหล่านั้น จะมีการรวบรวมรายงานที่ครอบคลุมเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ของเซลล์มะเร็งที่ถูกทำลายโดยยาแต่ละตัว ซึ่งจะนำไปใช้ในการอธิบายว่าเพราะเหตุใดแพทย์จึงได้แนะนำวิธีการรักษาแบบผสมผสานเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ป่วย

sensitivity-profile.jpg