การบำบัดด้วยความร้อนและเลเซอร์

เรามีวิธีรักษาด้วยกายภาพบำบัดหลายวิธี เช่น การใช้ความร้อน เลเซอร์และอัลตราซาวด์ ซึ่งใช้สำหรับกำหนดเป้าหมาย ทำให้มะเร็งมีขนาดเล็กลงและทำลายเซลล์มะเร็ง

 

300X350-heat-and-lased-based-therapy.jpg

การบำบัดด้วยความร้อนและเลเซอร์เป็นอย่างไร

การบำบัดรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการใช้วิธีทางกายภาพซึ่งประกอบด้วยการใช้ความร้อน เลเซอร์ และอัลตราซาวด์ เทคนิคเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย ทำให้มะเร็งมีขนาดเล็กลง ทำลายเซลล์มะเร็ง และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ข้อดีของการใช้ความร้อนและเลเซอร์ที่เหนือกว่าวิธีเคมีบำบัดแบบทั่วไปคือกายภาพบำบัดไม่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาวะเครียด เนื่องจากกายภาพบำบัดจะไม่ทำลายเซลล์ปกติ วิธีรักษาแบบนี้คล้ายคลึงกับการทำงานของรังสีบำบัดและการผ่าตัดโดยที่สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่ก้อนมะเร็งหรือเซลล์มะเร็งได้โดยตรงเช่นกัน

การบำบัดด้วยความร้อนและเลเซอร์ที่เอสเพอรานซ์

การบำบัดรักษาด้วยวิธีนี้เป็นการใช้วิธีทางกายภาพซึ่งประกอบด้วยการใช้ความร้อน เลเซอร์ และอัลตราซาวด์ เทคนิคเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการกำหนดเป้าหมาย ทำให้มะเร็งมีขนาดเล็กลง ทำลายเซลล์มะเร็ง และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ข้อดีของการใช้ความร้อนและเลเซอร์ที่เหนือกว่าวิธีเคมีบำบัดแบบทั่วไปคือกายภาพบำบัดไม่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในสภาวะเครียด เนื่องจากกายภาพบำบัดจะไม่ทำลายเซลล์ปกติ วิธีรักษาแบบนี้คล้ายคลึงกับการทำงานของรังสีบำบัดและการผ่าตัดโดยที่สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่ก้อนมะเร็งหรือเซลล์มะเร็งได้โดยตรงเช่นกัน

 

การบำบัดด้วยโฟโต้ไดนามิก

การบำบัดด้วยโฟโต้ไดนามิกคือการบำบัดโดยการใช้สมุนไพรที่สกัดจากธรรมชาติเช่นขมิ้นชัน hypericin, ICG and chlorine e6 ร่วมกับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ที่ตอบสนองต่อสมุนไพร (สารไวต่อแสง) ที่ออกฤทธิ์ที่จุดที่เกิดมะเร็ง การรักษาคือการฉีดสมุนไพรเข้าไปในกระแสเลือดหรือเข้าไปในก้อนมะเร็ง เมื่อสารไวแสงนี้โดนแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นเฉพาะเจาะจง จะทำให้เกิดสภาวะที่ช่วยทำลายมะเร็งในบริเวณนั้น

photodynamic-therapy.jpg

 

การบำบัดด้วยโซโนไดนามิก

การบำบัดด้วยโซโนไดนามิกเป็นวิธีที่ใช้อัลตราซาวด์ความถี่ตำ่กับสารสมุนไพรไวแสงที่สกัดมาแบบพิเศษที่เรียกว่าโซโนเซ็นทิไทเซอร์ แล้วจะใช้อัลตราซาวด์ในการกระตุ้นโซโนเซ็นทิไทเซอร์ในจุดที่เกิดมะเร็งและจะช่วยทำลายมะเร็งได้

sonodynamic-therapy.jpg

การรักษามะเร็งด้วยวิธีการให้ความร้อนเฉพาะที่

การรักษามะเร็งด้วยวิธีการให้ความร้อนเฉพาะที่เป็นการรักษาด้วยการทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น (42-44°C) เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง อุณหภูมิสูงที่เกิดจากการให้ความร้อนเฉพาะที่จะเข้าไปทำลายโปรตีนและโครงสร้างภายในเซลล์มะเร็ง ดังนั้นการรักษามะเร็งด้วยวิธีการให้ความร้อนเฉพาะที่นี้อาจทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงอีกด้วย