การหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next-generation Sequencing)

เครื่องมือที่แพทย์มะเร็งใช้สืบหาการกลายพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงและวิถีทางพันธุกรรม

next-generation-sequencing_300X300.jpg

การหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่คืออะไร

การหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่คือเครื่องมือที่จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสามารถตรวจพบการกลายพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและวิถีการถ่ายทอดสัญญาณซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับการก่อตัวและการพัฒนาของมะเร็งและความไวในการตอบสนองต่อการรักษาบางอย่าง การทำความเข้าใจหลักพื้นฐานทางโมเลกุลว่ามะเร็งมีการเติบโต วิวัฒนาการและแพร่กระจายได้อย่างไรถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากการค้นพบเหล่านี้อาจทำให้ทราบวิธีการในการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงปรับปรุงการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและตรงเป้าหมายมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้น

การหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่ที่เอสเพอรานซ์

เอสเพอรานซ์เป็นคลินิกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้การหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่ร่วมกับวัตสันเรื่องรหัสพันธุกรรม (Watson for Genomics) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ล้ำสมัยที่จะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสามารถวางแผนการรักษาที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ Watson for Genomics เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBM โดยการเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมกับงานวิจัยล่าสุดและการบำบัดรักษาที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความเชี่ยวชาญของเอสเพอรานซ์เรายังทำการหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่ในห้องปฏิบัติการของเราเองอีกด้วย ด้วยเครื่องมือนี้เราจะได้รายงานที่มีความละเอียดซับซ้อนออกมา จากนั้นเอสเพอรานซ์จะสื่อสารผลให้ผู้ป่วยได้รับทราบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย